ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đun 100ml dung dịch glucozơ với một lượng dư dung dịch Ag2O/NH3 thu được 5,4 gam bạc. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là 

  • A. 0,025 M
  • B. 0,05 M.
  • C. 0,25 M.
  • D. 0,725 M.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số mol bạc tạo thành là:

  \({n_{Ag}} = \frac{{{m_{Ag}}}}{{{M_{Ag}}}} = \frac{{5,4}}{{108}} = 0,05(mol)\)

  C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)

  1 mol \(\leftarrow\)                                                                      2 mol

  0,025 mol \(\leftarrow\)                                                            0,05 mol

  Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên đổi 100 ml thành 0,1 lit

  Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là:

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,025}}{{0,1}} = 0,25(mol/lit)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 5721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1