YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đun 100ml dung dịch glucozơ với một lượng dư dung dịch Ag2O/NH3 thu được 5,4 gam bạc. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là 

  • A. 0,025 M
  • B. 0,05 M.
  • C. 0,25 M.
  • D. 0,725 M.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số mol bạc tạo thành là:

  \({n_{Ag}} = \frac{{{m_{Ag}}}}{{{M_{Ag}}}} = \frac{{5,4}}{{108}} = 0,05(mol)\)

  C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)

  1 mol \(\leftarrow\)                                                                      2 mol

  0,025 mol \(\leftarrow\)                                                            0,05 mol

  Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên đổi 100 ml thành 0,1 lit

  Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là:

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,025}}{{0,1}} = 0,25(mol/lit)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON