ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch sau: rượu etylic, glucozơ và axit axetic. Ta có thể dùng

  • A. giấy quỳ tím và dung dịch AgNO3/NH3.
  • B. giấy quỳ tím và Na.
  • C. Na và dung dịch AgNO3/NH3.
  • D. Na và dung dịch HCl.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước 1: Trích dẫn mẫu thử

  Nhỏ dung dịch của ba chất vào quỳ tím ẩm, dung dịch nào làm quỳ hóa hồng là Axit axetic

  Bước 2. Cho hai dung dịch còn lại vào dung dịch AgNO3 trong amoniac 

  Dung dịch tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 trong amoniac là Glucozơ

  C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)

  Chất còn lại là rượu etylic.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 5710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1