ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là:

  • A. 200 gam  
  • B. 320 gam
  • C. 400 gam  
  • D. 160 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2

  CO2 + Ca(OH)→ CaCO3 + H2O

  → nCaCO3 = 2nglucozơ = 2. 2. 80% = 3,2 mol

  → mCaCO3 = 320g

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 130928

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1