ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào sau đây phù hợp với phép lai trên?

  • A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%
  • B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%
  • C. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 10%
  • D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 79080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON