YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O.CTPT của 2 ankan là?

  • A. C2H6 và C3H8
  • B. C3H8 và C4H10
  • C. C2H6 và C4H10
  • D. C3H8 và C5H12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi công thức tổng quát của 2 ankan là: CnH2n+2(n trung bình nhớ có dấu gạch bên trên).

  Ta có nH20/nco2=0,7/0,55=14/11

  =>(n+1)/n=14/11

  =>n=3,6

  2 ankan là C3H8 và C4H10

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15767

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON