ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O.CTPT của 2 ankan là?

  • A. C2H6 và C3H8
  • B. C3H8 và C4H10
  • C. C2H6 và C4H10
  • D. C3H8 và C5H12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi công thức tổng quát của 2 ankan là: CnH2n+2(n trung bình nhớ có dấu gạch bên trên).

  Ta có nH20/nco2=0,7/0,55=14/11

  =>(n+1)/n=14/11

  =>n=3,6

  2 ankan là C3H8 và C4H10

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15767

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON