YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH ứng với tên gọi nào sau đây?

  • A. 1,1-đimetylbutan
  • B. 2-metylpentan
  • C. Neopentan
  • D. Isopentan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  2-Metylpentan

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15751

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF