YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số liên kết xichma (liên kết đơn) có trong mọt phân tử CnH2n+2 là:

  • A. 3n +2.
  • B. 3n.
  • C. 3n +1.
  • D. 2n +2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 2n + 2 liên kết đơn của H với C, thêm n - 1 liên kết C-C.
  ⇒ 3n+1.
  (hoặc thử một công thức ankan bất kì để suy ra đáp án).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15766

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON