YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy một ankan trong oxi người ta thấy tổng số mol các chất tham gia phản ứng bằng tổng số mol các chất sản phẩm. Ankan đó:

  • A. Metan.
  • B. Etan.
  • C. Propan.
  • D. Butan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CxHy + (x + 0,25y)O2 → xCO2 + 0,5yH2O
  Theo đề: 1 + x + 0,25y = x + 0,5y ⇒ y = 4 ⇒ CH4 là đáp án thỏa mãn

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15763

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON