AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phân tử hợp chất 2,2,3-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV tương ứng là:

  • A. 1,1,2 và 4
  • B. 5,1,1 và 1
  • C. 4,2,1 và 1
  • D. 1,1,1 và 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hợp chất có công thức:

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>