YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong phân tử hợp chất 2,2,3-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV tương ứng là:

  • A. 1,1,2 và 4
  • B. 5,1,1 và 1
  • C. 4,2,1 và 1
  • D. 1,1,1 và 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hợp chất có công thức:

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15762

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON