YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

  • A. 6
  • B. 8
  • C. 10
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt CTPT X là CnH2n+2

  12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

  ⇒ CTPT: C4H10 ⇒ Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là 10.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117068

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON