YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của:

  • A. Các electron phát ra từ catốt.
  • B. Các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không.
  • C. Các electron phát ra từ anốt bị đốt nóng đỏ.
  • D. Các ion khí còn dư trong chân không.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Các electron phát ra từ catốt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON