AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của:

  • A. Các electron phát ra từ catốt.
  • B. Các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không.
  • C. Các electron phát ra từ anốt bị đốt nóng đỏ.
  • D. Các ion khí còn dư trong chân không.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Các electron phát ra từ catốt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>