AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So sánh bản chất thì dòng điện trong các môi trường nào do cùng 1 loại hạt tải điện tạo nên ? 

  • A. Kim loại và chân không
  • B. Chất điện phân và chất khí
  • C. Chân không và chất khí
  • D. Không có hai môi trường như vậy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>