YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Catốt của một điốt chân không có diện tích mặt ngoài \(S = 10m{m^2}\) . Dòng bão hòa \({I_{bh}} = 10mA\) . Tính số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catốt trong một giây.

  • A. \(6,{25.10^{18}}electron\)
  • B. \(6,{25.10^{19}}electron\)
  • C. \(6,{25.10^{20}}electron\)
  • D. \(6,{25.10^{21}}electron\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong một giây là : \(Q = It = {10^{ - 2}}C.\)

  • Số electron phat ra từ catốt trong một giây:

  \(N = \frac{Q}{e} = \frac{{\mathop {10}\nolimits^{ - 2} }}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 6,{25.10^{16}}\)

  • Số electron phát ra từ một đơn vị điện tích của catốt trong 1 giây:  

  \(n = \frac{N}{S} = \frac{{6,{{25.10}^{16}}}}{{{{10.10}^{ - 6}}}} = 6,{25.10^{21}}electron\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON