AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta kết luận tia catốt là dòng hạt điện tích âm vì

  • A. Nó có mang năng lượng.
  • B. Khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật đó tích điện âm.
  • C. Nó bị điện trường làm lệch hướng.
  • D. Nó làm huỳnh quang thủy tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Vì khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật đó tích điện âm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>