YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các tính chất nào sau đây của tia catốt chứng tỏ nó là dòng các êlectrôn bay tự do:

  • A. Tia catôt phát ra theo phương vuông góc với bề mặt catôt.
  • B. Tia catôt mang năng lượng lớn: có thể làm đen phim ảnh, làm huỳnh quang một số tinh thể, làm kim loại phát ra tia X, làm nóng các vật mà nó rọi vào.
  • C. Tia catôt bị lệch trong điện trường và từ trường
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cả 3 tính chất trên đều chứng tỏ tia catốt là dòng các êlectrôn bay tự do:

  ⇒ Chọn đáp án D

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11489

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON