YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các tính chất nào sau đây của tia catốt chứng tỏ nó là dòng các êlectrôn bay tự do:

  • A. Tia catôt phát ra theo phương vuông góc với bề mặt catôt.
  • B. Tia catôt mang năng lượng lớn: có thể làm đen phim ảnh, làm huỳnh quang một số tinh thể, làm kim loại phát ra tia X, làm nóng các vật mà nó rọi vào.
  • C. Tia catôt bị lệch trong điện trường và từ trường
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cả 3 tính chất trên đều chứng tỏ tia catốt là dòng các êlectrôn bay tự do:

  ⇒ Chọn đáp án D

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11489

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF