AMBIENT
 • Phần 1: Đọc - hiểu: (3.0 điểm)

  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

  “….

  Hãy thù ghét

  mọi ao tù

  nơi thân ta rữa mục

  mọi thói quen

  nếp nghĩ –mù lòa!

  Hãy sống như

  những con tàu

  phải lòng

  muôn hải lý

  mỗi ngày

  bỏ

  sau lưng

  nghìn hải -cảng – mưa - buồn!....”

  (Bài thơ Việt Bắc – Trần Dần)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>