YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dãy chất phản ứng với axit axetic là

  • A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH 
  • B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag
  • C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH
  • D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Axit axetic là axit yếu nên không phản ứng với kim loại yếu, đứng sau H trong dãy hoạt động ⇒ Loại A, B

  Axit axetic không phản ứng với oxit axit là SO2 ⇒ Loại C

  Chọn đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON