YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây làm quì tím đổi màu

  • A. CH3COOH.
  • B. CH3CH2OH
  • C. CH2 = CH2
  • D. CH3OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CH3COOH là axit chuyển quỳ tím sang màu đỏ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON