• Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều \(u = 200\sin \left( {100\pi t} \right)\,\,\left( V \right)\) . Biết \({\rm{R}} = 50\,\,\Omega ;C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\,F;L = \frac{1}{{2\pi }}\,\,H\) . Để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C ban đầu một tụ điện C0 bằng bao nhiêu và ghép như thế nào?

  • A. \({C_0} = \frac{{{{3.10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\,\,F\) , ghép nối tiếp.  
  • B. \({C_0} = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\,\,F\) , ghép nối tiếp.
  • C. \({C_0} = \frac{{{{3.10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\,\,F\) , ghép song song.  
  • D. \({C_0} = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\,\,F\) , ghép nối tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC