ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là

  • A. \({\omega _1}{\omega _2} = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
  • B. \({\omega _1}{\omega _2} = \frac{1}{{LC}}\)
  • C. \({\omega _1} + {\omega _2} = \frac{2}{{\sqrt {LC} }}\)
  • D. \({\omega _1} + {\omega _2} = \frac{2}{{LC}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF