ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không đúng với địa hình Việt Nam

  • A. Đồi núi chiếm % diện tích , phần lớn là núi cao trên 2000m
  • B. Cao ở Tây Bắc thấp dần về Đông Nam
  • C. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích, có sự phân bậc rõ rệt
  • D. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đặc điểm không đúng vói địa hình Việt Nam là Đồi núi chiếm % diện tích , phần lớn là núi cao trên 2000m. Vì đặc điểm địa hình nước ta là Đồi núi chiếm % diện tích, phần lớn là núi thấp; bộ phận núi cao > 2000m chỉ chiếm 1% diện tích tự nhiên

  => đặc điểm A không đúng

  Chú ý: câu hỏi phủ định

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF