YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng

  • A. 70% dân số và 80% số dân tăng hàng năm của thế giới
  • B. 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới
  • C. 80% dân số và 90% số dân tăng hàng năm của thế giới
  • D. 75% dân số và 85% số dân tăng hàng năm của thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới (sgk Địa lí 11 trang 13)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 30738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON