YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công thức hóa học nào sau đây biểu diễn cùng một chất:

  1) CH3-CH2-OH   

  2) C2H5-OH

  3) C2H4-OH

  • A. 1 và 3
  • B. 1 và 2
  • C. 2 và 3
  • D. Cả 1,2 và 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công thức 1 và 2 đều biểu diễn cấu tạo của ancol etylic

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA