ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Con người vùng U Minh Hạ nổi bật với nét tính cách nào sau đây?

  • A. Cần cù, mưu trí, gan góc, kiên cường.
  • B. Có sức sống mãnh liệt.
  • C. Đậm sâu ân nghĩa.
  • D. Cả 3 ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE