AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không nên đúng đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích Bắt sấu rừng U Minh Hạ?

  • A. Cách kể chuyện đơn giản mà li kì, thu hút, dễ nhớ.
  • B. Ngôn ngữ đậm màu sắc Nam Bộ.
  • C. Lời văn trau chuốt, giọng văn tha thiết.
  • D. Cảnh vật, tính cách con người được thể hiện một cách giàu sức sống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>