AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bút danh của nhà văn Sơn Nam là:

  • A. Phạm Anh Tài
  • B. Phạm Đức Tài
  • C. Phạm Ngọc Tài
  • D. Phạm Tuấn Tài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>