YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tác phẩm nào sau đây là của nhà văn Sơn Nam?

  • A. Chim quyên xuống đất
  • B. Đảo đá kì lạ
  • C. Đất quảng
  • D. Vùng biên ải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF