YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có thể phân biệt được 2 khí C2H4 và SO2 mà chỉ dùng dung dịch

  • A. Ca(OH)2   
  • B. NaOH   
  • C. NaCl   
  • D. Na2CO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99929

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON