YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một dãy các hợp chất có công thức cấu tạo viết gọn:

  CH≡CH, CH≡C – CH3, CH≡C – CH2 – CH3,…

  Một hidrocacbon mạch hở, phân tử có cấu tạo tương tự và có n nguyên tử cacbon sẽ có công thức phân tử là

  • A. CnH2n+2 
  • B. CnH2n 
  • C. CnH2n-2 
  • D. CnH2n-6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON