YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sang người ta thu được nhiều sản phẩm trong đó có chất X, với thành phần % khối lượng của cacbon là 14,12%. Xác định công thức phân tử của X (cho C=12, H=1, Cl=35,5).

  Lời giải tham khảo:

  CH4 + xCl2 → CH4 – xClx + xHCl (đk: ánh sáng, xúc tác)

  Thành phần % khối lượng của cacbon = 12/(16+34,5x).100% = 15,12%

  225,92 + 487,14x = 1200 ⇒ 487,14x = 1200 – 225,92 = 974,08

  Suy ra: x = 2. Công thức phân tử của X là: CH2Cl2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON