• Câu hỏi:

  Cơ thể có cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích, có não và tủy sống phân tích các kích thích và trả lời thích hợp bảo đảm chính xác cao như ớ 

  • A. Ruột khoang.        
  • B. Thân mềm, giáp sát, sâu bọ
  • C. Giun, sán.  
  • D. Động vật có xương sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC