YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chứng minh đa thức P(x) = x2 + 1 vô nghiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Vì \({x^2} \ge 0\) với mọi \(x \Rightarrow {x^2} + 1 \ge 1\) hay \(P\left( x \right) \ne 0\)với mọi giá trị của x. 

  Do đó đa thức P(x) = x2 + 1 vô nghiệm.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON