ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X chứa Na2CO3, NaHCO3 và K2CO3 thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí CO2 (đktc). Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được 10 gam kết tủa. Hãy cho biết khi cho nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.

  • A. 15,0 gam 
  • B. 20,0 gam 
  • C. 10,0 gam 
  • D. đáp án khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nCO2 = 0,1 và nCaCO3 = 0,1

  Bảo toàn C → nCaCO3 = 0,2 mol

  → m = 20 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF