YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 và thỏa sơ đồ các phản ứng sau
  X + NaOH (dung dịch) → Y + Z;

  Y + NaOH (rắn) → T + P (CaO, t°C);

  T → Q + H2 (1500°C);

  Q + H2O → Z.

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Từ Z có thể điều chế T theo sơ đồ: Z → hidrocacbon A → T.  
  • B. Đốt cháy cùng số mol Y, Z, T thu được cùng số mol H2O.  
  • C. C. Tổng số nguyên tử hidro trong 2 phân tử T, Z là 8.
    
  • D. Đun nóng Y với vôi tôi – xút thu được 1 chất khí không phải là thành phần chính của khí thiên nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON