MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ACB vuông tại A. O là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. D, E, F lần lượt là các tiếp điểm trên AB, AC, BC. Hệ thức nào đúng

  • A. AD=AC+AB-BC
  • B. 2AD=AB+AC-BC
  • C. 2EC=AB+AC-BC
  • D. 2BD=AC+BC-AB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(AB+AC-BC=AD+BD+AE+EC-BF-FC=AD+AE=2AD\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA