• Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O). M là điểm ngoài đường tròn, vẽ hai tiếp tuyến MA, MB của (O). Khẳng định nào sau đây là sai

  • A. \(MA=MB\)
  • B. \(OM\perp AB\)
  • C. \(\widehat{OMA}=\widehat{OMB}\)
  • D. \(OM=2.AB\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC