YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O). Biết  \(\widehat{AOC}=130^o, \widehat{OCA}=30^o\). So sánh OB và OC 

  • A. OB<OC
  • B. OB>OC
  • C. OB=OC
  • D. Chưa đủ dữ kiện để so sánh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\widehat{OAC}=180-130-30=20\Rightarrow \widehat{BAC}=40^o\Rightarrow \widehat{ABC}=80^o\) \(\Rightarrow \widehat{OBC}=40^o\)

  Xét tam giác OBC có: \(\widehat{OBC}=40^o>30^o=\widehat{OCB}\Rightarrow OC>OB\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1570

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA