YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình hóa học của phản ứng : X + 2Y → Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của chất X là 0,2 mol/l. Sau 40s, nồng độ của chất X là 0,04 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là:

  • A. 4,0. 10-3 mol/(l.s) 
  • B. 5,0. 10-3 mol/(l.s)
  • C. 4,0. 10-4 mol/(l.s)
  • D. 1,0. 10-3 mol/(l.s)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  v = - (CX sau – CX trước)/t = 4.10-3 mol/(l.s)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA