• Câu hỏi:

  Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường (25oC). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi ?

  • A.

   Thay 5 gam kẽm viên bằng 5 gam kẽm bột.

  • B.

   Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.

  • C.

   Tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 50oC.

  • D. Dùng dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC