AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: Na2S2O(l) + H2SO4 (l) → Na2SO4 (l) + SO2 (k) + S (r) + H2O (l).
  Khi thay đổi một trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) tăng nồng độ Na2S2O3; (3) giảm nồng độ H2SO4; giảm nồng độ Na2SO4; (5) giảm áp suất của SO2; (6) dùng chất xúc tác. Có bao nhiêu yếu tố làm tăng tốc độ của phản ứng trên?

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các yếu tố: (1); (2); (6)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>