YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng:

  Zn (r )  +  2HCl (dd)     →        ZnCl2 (dd)   +   H2 (k)

  Nếu tăng nồng độ dd HCl thì số lần va chạm giữa các chất phản ứng sẽ:

  • A. Giảm, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm tăng
  • B. Giảm, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm giảm
  • C. Tăng, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm tăng 
  • D. Tăng, tốc độ phản ứng tạo ra sản phẩm giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tăng nồng độ HCl lên thì số phân tử HCl sẽ tăng, do đó số lần va chạm hiệu quả giữa phân tử Zn và HCl sẽ tăng lên, do đó tốc độ phản ứng tăng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA