ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho (O;25), dây AB=40. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách tới AB là 22. Độ dài dây CD là?

  • A. 42
  • B. 44
  • C. 46
  • D. 48
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi M, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên CD, AB. Vì AB song song CD nên E, O, M thẳng hàng. Khi đó

  \(OE=\sqrt{R^2-AE^2}=\sqrt{25^2-20^2}=15\Rightarrow OM=22-15=7\)

  \(MD=\sqrt{R^2-OM^2}=\sqrt{25^2-7^2}=24\Rightarrow CD=2.MD=48\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1