YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho (O;25), dây AB=40. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách tới AB là 22. Độ dài dây CD là?

  • A. 42
  • B. 44
  • C. 46
  • D. 48

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi M, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên CD, AB. Vì AB song song CD nên E, O, M thẳng hàng. Khi đó

  \(OE=\sqrt{R^2-AE^2}=\sqrt{25^2-20^2}=15\Rightarrow OM=22-15=7\)

  \(MD=\sqrt{R^2-OM^2}=\sqrt{25^2-7^2}=24\Rightarrow CD=2.MD=48\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF