YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. M là một điểm nằm giữa A và B. Qua M vẽ dây CD vuông góc với AB

  Biết AM=4, R=6,5. Giá trị diện tích tam giác BCD là bao nhiêu? 

  • A. 50
  • B. 52
  • C. 54
  • D. 56

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(OM=R-AM=6,5-4=2,5\Rightarrow CM=\sqrt{R^2-OM^2}=6\Rightarrow CD=12\)

  \(BM=BO+OM=R+OM=6,5+2,5=9\)

  \(\Rightarrow S_{\Delta BCD}=\frac{1}{2}.BM.CD=\frac{1}{2}.9.12=54\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON