YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. M là một điểm nằm giữa A và B. Qua M vẽ dây CD vuông góc với AB

  Biết AM=4, R=6,5. Giá trị diện tích tam giác BCD là bao nhiêu? 

  • A. 50
  • B. 52
  • C. 54
  • D. 56

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(OM=R-AM=6,5-4=2,5\Rightarrow CM=\sqrt{R^2-OM^2}=6\Rightarrow CD=12\)

  \(BM=BO+OM=R+OM=6,5+2,5=9\)

  \(\Rightarrow S_{\Delta BCD}=\frac{1}{2}.BM.CD=\frac{1}{2}.9.12=54\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON