ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R) và 2 dây AB và CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Giả sử IA=2, IB=4. Khoảng cách từ tâm O tới AB là d và tới CD là d'

  Giá trị của d và d'

  • A. \(d=2;d'=1\)
  • B. \(d=d'=1\)
  • C. \(d=d'=2\)
  • D. \(d=1;d'=2\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên CD, AB. Vì tứ giác OFIE có 3 góc vuông nên OFIE là hình chữ nhật

  ta lại có OE=OF do AB=CD nên OFIE là hình vuông khi đó:

  \(OE=OF=EI=FI=FA-IA=\frac{AB}{2}-IA=\frac{IA+IB}{2}-IA=1\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1