YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R) và 2 dây AB và CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Giả sử IA=2, IB=4. Khoảng cách từ tâm O tới AB là d và tới CD là d'

  Giá trị của d và d'

  • A. \(d=2;d'=1\)
  • B. \(d=d'=1\)
  • C. \(d=d'=2\)
  • D. \(d=1;d'=2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên CD, AB. Vì tứ giác OFIE có 3 góc vuông nên OFIE là hình chữ nhật

  ta lại có OE=OF do AB=CD nên OFIE là hình vuông khi đó:

  \(OE=OF=EI=FI=FA-IA=\frac{AB}{2}-IA=\frac{IA+IB}{2}-IA=1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON