YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;12) có đường kính CD. Dẫy MN qua trung điểm I của OC sao cho góc NID bằng 30 độ. MN=?

  • A. \(3\sqrt{3}\)
  • B. \(2\sqrt{3}\)
  • C. \(3\)
  • D. \(2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(OE=OI.sin30^{\circ}=6.\frac{1}{2}=3\Rightarrow ME=\sqrt{OM^2-OE^2}=\sqrt{6^2-3^2}=3\sqrt{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON