• Cho khổ thơ sau: (1,0 điểm).

  Từ hồi về thành phố

  quen ánh điện, cửa gương

  vầng trăng đi qua ngõ

  như người dưng qua đường

  (Ngữ văn 9 Tập 1, NXB Giáo dục, 2015)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC