• Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ \(ABC.{A_1}{B_1}{C_1}.\) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

  • A. \(\left( {ABC} \right)\)//\(\left( {{A_1}{B_1}{C_1}} \right).\)
  • B. \(A{A_1}\)//\(\left( {BC{C_1}} \right).\)      
  • C. \(AB\)//\(\left( {{A_1}{B_1}{C_1}} \right).\)
  • D. \(A{A_1}{B_1}B\) là hình chữ nhật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì mặt bên \(A{A_1}{B_1}B\) là hình bình hành, còn nó là hình chữ nhật nếu \(ABC.{A_1}{B_1}{C_1}\) là hình lăng trụ đứng. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC