• Câu hỏi:

  Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Các cạnh bên của hình chóp cụt đôi một song song.  
  • B. Các cạnh bên của hình chóp cụt là các hình thang.                                          
  • C. Hai đáy của hình chóp cụt là hai đa giác đồng dạng. 
  • D. Cả 3 mệnh đề trên đều sai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét hình chóp cụt có đáy là đa giác (tam giác, tứ giác,… ) ta thấy rằng:

  Các cạnh bên của hình chóp cụt đôi một cắt nhau.

  Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang cân.

  Hai đáy của hình chóp cụt là hai đa giác đồng dạng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC