• Câu hỏi:

  Cho hai mặt phẳng \(\left( P \right)\) và \(\left( Q \right)\) cắt nhau theo giao tuyến \(\Delta .\) Hai đường thẳng \(p\) và \(q\) lần lượt nằm trong \(\left( P \right)\) và \(\left( Q \right).\) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. \(p\) và \(q\) cắt nhau.
  • B. \(p\) và \(q\) chéo nhau.
  • C. \(p\) và \(q\) song song.
  • D. Cả ba mệnh đề trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   

  Ta có \(p\) và \(q\) có thể cắt nhau, song song, chéo nhau (hình vẽ). 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC