YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hai mặt phẳng song song \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\), đường thẳng \(a\parallel \left( \alpha  \right)\). Có mấy vị trí tương đối của \(a\) và \(\left( \beta  \right).\)

  • A. \(1.\)
  • B. \(2.\)
  • C. 3
  • D. \(4.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong không gian, giữa đường thẳng và mặt phẳng có \(3\) vị trí tương đối: đường thẳng cắt mặt phẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, đường thẳng nằm trên mặt phẳng.

  \(a\parallel \left( \alpha  \right)\) mà \(\left( \alpha  \right)\parallel \left( \beta  \right) \Rightarrow a\) và \(\left( \alpha  \right)\) không thể cắt nhau.

  Vậy còn \(2\) vị trí tương đối. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON